O projekcie

 baner mok niepodlegla popr

MOK w Dynowie oraz domy kultury usytuowane w miejscowościach na trasie kolejki wąskotorowej Przeworsk – Dynów zamierzają w od 15 czerwca do 9 listopada 2019 r. przygotować atrakcyjny program edukacji kulturalnej z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości, zakładający realizację czterech głównych działań:

I. Weekendowe opowieści na stacjach/miejscowościach usytuowanych na linii Przeworsk-Dynów, które zostaną włączone  w harmonogram przejazdu kolejki w weekendy czerwca i lipca. Będą to wyjątkowe, dwudniowe Święta 7 wspólnot lokalnych z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. Elementem łączącym wszystkie stacje będzie wystawa mobilna: „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej w starej fotografii i dokumentach”.

Termin: weekendy od 15 czerwca do 14 lipca

II. Koncert „Dla Niepodległej”: historie zapomniane w piosenkach odzyskane”/  Kapele folkloru miejskiego/, Dynów, Ośrodek Turystyczny „Błękitny San”, dworzec kolejowy

Termin: 13 lipca 2019 r. godz. 18.00

III. Działania wolontariuszy (program „SOS dla wąskotorówki”) popularyzacja wiedzy  o  historii kolejki za pośrednictwem wystawy  mobilnej „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej  w starej fotografii i dokumentach”.

Termin: II połowa lipca – II połowa września 2019 r.

IV. Działania domów kultury w partnerstwie ze szkołami i przedszkolami: programy edukacyjne na terenie gmin usytuowanych na trasie linii Przeworsk-Dynów oraz „żywe lekcje historii” organizowane przez Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Harcie.

Termin: 2 września – 9 listopada 2019 r.

„Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej” to inicjatywa opierająca się na działaniach edukacyjnych traktowanych jako metody animacji kulturalnej. Zatem jej celem będzie ożywienie i zintegrowanie działań na 7 stacjach kolejki wąskotorowej na trasie Przeworsk-Dynów (woj. podkarpackie, powiat przeworski i rzeszowski) wpisujących się w obchody odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzięki szerokiemu  partnerstwu społecznemu zamierzamy włączyć mieszkańców gmin usytuowanych wzdłuż przejazdu kolejki oraz turystów do wyjątkowego programu świętowania wolności i lokalnego patriotyzmu.

Pragniemy zrobić to poprzez popularyzację jej historii, w tym jej twórców, pracowników i znanych polskich patriotów związanych z tym regionem. Zamierzamy przywołać klimat początku lat XX w. (otwarcie kolejki w1904 r.). Projekt umożliwi realizację nowej, bardzo potrzebnej inicjatywy, która ożywi ważne miejsca dla regionalnej historii i dziedzictwa kulturowego w wymiarze regionalnym i ogólnopolskim.

Niniejszy projekt wpisuje się we współczesne myślenie na temat działań społecznych wokół tzw. „wspólnej sprawy”, w  tym przypadku popularyzacji wydarzeń historycznych związanych z kolejką wąskotorową a będących częścią procesu odzyskania niepodległości. Ponadto celem naszych działań jest upowszechnienie biografii dawnych twórców, pracowników kolei i ludzi związanych z historią Polski m. in. gen. Wł. Sikorskiego ,gen. Hallera, gen. Galicy, kap. Gracjana Fróga pseudonim Szczerbiec.

Patroni honorowi: Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak, Starosta Powiatu Przeworskiego Bogusław Urban

Partnerzy główni: Gmina Miejska Dynów, Starostwo Powiatowe w Przeworsku, Zarząd Dróg Powiatowych w Przeworsku

Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Miasto Przeworsk, Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku, Gmina Przeworsk, Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, Gmina Hyżne, Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem, Gina Jawornik Polski, Gminny Ośrodek Kultury w Jaworniku Polskim, Miasto i Gmina Kańczuga, Ośrodek Kultury Miasta i Gminy Kańczuga, Gmina Wiejska Dynów, Gminna Biblioteka Publiczna w Bachórzu z/s Dynowie, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie, Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Harcie (Gmina Wiejska Dynów),    Liceum Ogólnokształcące w Dynowie im. Komisji Edukacji Narodowej, Fundacja Galicyjskich Dróg Żelaznych

Najbliższe wydarzenia:

Opis działań weekendowych:

Stacje wąskotorówki położone są na terenie kilku gmin: Przeworsk (gmina i miasto), Kańczuga (gmina i miasto), Hyżne, Jawornik Polski,  Dynów (gmina i miasto). W Każdy weekend począwszy od 15  czerwca (sobota) do 14 lipca (niedziela) mieszkańcy lokalnych miejscowości oraz turyści kolejki będą uczestniczyć w wyjątkowych wydarzeniach edukacyjno-artystycznych. W każdy weekend „Pogórzanin” stanie na innej stacji ( do 1,5 godziny), aby stać się centralnym punktem jej Opowieści.

W każdą sobotę gospodarzem „Opowieści” jest inna stacja/miejscowość, na której działania wspólnie z mieszkańcami przygotowuje instytucja kultury. „Opowieści” będą swoistym ich Świętem wokół lokalnej historii związanej z kolejnictwem, ludzi tu pracujących przed i po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Ponadto uczestnicy tych wydarzeń: turyści podróżujący nią i mieszkańcy zapoznają się z mobilną wystawą „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej” w starej fotografii i dokumentach”. Będzie ona elementem łączącym wszystkie wydarzenia na stacjach.

Natomiast w każdą niedzielę począwszy od 16 czerwca organizatorem programu/ wyjątkowych „Opowieści wąskotorówki” będzie Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie. Zapewni on podróżującym turystom i mieszkańcom Pogórza spotkanie z lokalną historią zapisaną w piosenkach wykonywanych przez kapele folkloru miejskiego. Kapele będą przemieszczać się, część trasy, razem z turystami wykonując utwory/opowieści. Następnie gdy tabor stanie na wcześniej umówionej stacji: kapela wraz z podróżującymi opuści go, aby kontynuować działania z mieszkańcami danej miejscowości. W dalszej części programu kapeli będą towarzyszyć artyści (aktorzy, animatorzy, opowiadacze), którzy za pomocą scenek teatralnych i innych metod artystycznych, przybliżą wszystkim obecnym historie z wąskotorówki, których świadkami byli pracownicy kolei, miejscowa ludność od 1904 (otwarcie trasy Przeworsk-Dynów) po współczesność.

Podsumowując: wybrane do projektu miejscowości/stacje będą gościły na swoim terenie turystów, artystów i mieszkańców przez dwa dni (sobota i niedziela) począwszy od 15 czerwca prezentując wyjątkowe „opowieści wąskotorowe” dla Niepodległej.

Dodaj komentarz