Wystawa mobilna

Wystawa mobilna: „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej 1904-2019”

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem wystawy, która będzie dostępna dla zwiedzających od 29 czerwca.

Główny koordynator wystawy/Wybór materiałów i opracowanie tekstów: Pan Józef Stolarczyk

Koordynator: Pan Michał Zięzio

Józef Stolarczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Bachórzu, nauczyciel historii, redaktor naczelny Rocznika Historycznego Dynoviana, współredaktor Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego. Autor licznych tekstów z zakresu historii regionalnej, historii wojskowości oraz stosunków politycznych i wojskowych polsko-słowackich. Uczestnik konferencji historycznych lokalnych, krajowych i międzynarodowych. Tematem przewodnim drugiego numeru Rocznika uczynił historię kolei wąskotorowej Przeworsk-Dynów.  Pozyskał najwybitniejszych znawców tego tematu w Polsce dla potrzeb tej publikacji. Wspierał swą pomocą najnowsze opracowanie o kolei Przeworsk – Dynów wydane w Poznaniu w 2018 r.

z inicjatywy Pana Ryszarda Pyssy przez Wydawnictwo Kolpress. Chcąc utrwalić ludzi związanych z tą koleją w roku 2018 opublikował w Nowym Dzienniku w Nowym Jorku tekst na temat dziejów rodziny Wierzbiańskich.  Wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Bachórzu sprawuje opiekę nad grobem Aleksandra Władysława Wierzbiańskiego –  pracownika zarządu kolei i pierwszego naczelnika stacji kolejowej w Bachórzu. Społecznie angażuje się w upowszechnianie wiedzy o Dynowie i regionie jako redaktor opracowań książkowych i albumowych bądź jako ich konsultant.

Najważniejsze kategorie zdjęć i dokumentów przygotowanych do wystawy:

– inicjatorzy powstania kolei: hrabia Karol Scipio del Campo właściciel ziemski z Łopuszki Wielkiej, hrabia Zdzisław Skrzyński właściciel ziemski z Bachórza, książę Andrzej Lubomirski  Ordynat Przeworski (posiadamy zdjęcie Lubomirskiego i na nim się skupiamy przedstawiając go jako polityka, działacza gospodarczego i społecznego)

– projektanci kolei: Jan Gwalbert Ziembicki i Maurycy Machalski oraz ich pierwszy projekt kolejki

– tunel kolei wąskotorowej w Szklarach

– budynki stacyjne i schematy stacji kolejowych, przystanków i ładowni

– infrastruktura kolejowa: mosty, wiadukty, przepusty i inne obiekty inżynieryjne

– tabor kolei: parowozy, lokomotywy spalinowe i wagony

– zachowane ciekawe dokumenty do dziejów kolei

– Funkcjonowanie kolei w archiwalnej fotografii: zdjęcia z różnych okresów funkcjonowania kolei

– Wybitni Polacy z okresu tworzenia niepodległego państwa polskiego utrwaleni w historii kolei: marszałek  Józef Piłsudski, gen. Józef Haller, gen. Andrzej Galica

– kolej wąskotorowa w kolorze: współczesne fotografie