Wystawa mobilna

Katalog do wystawy mobilnej „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej” do pobrania tutaj: https://www40.zippyshare.com/v/PvzdbFOh/file.html

Wystawa mobilna: „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej 1904-2019”

Główny koordynator wystawy/Wybór materiałów i opracowanie tekstów: Pan Józef Stolarczyk

Koordynator: Pan Michał Zięzio

Józef Stolarczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Bachórzu, nauczyciel historii, redaktor naczelny Rocznika Historycznego Dynoviana, współredaktor Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego. Autor licznych tekstów z zakresu historii regionalnej, historii wojskowości oraz stosunków politycznych i wojskowych polsko-słowackich. Uczestnik konferencji historycznych lokalnych, krajowych i międzynarodowych. Tematem przewodnim drugiego numeru Rocznika uczynił historię kolei wąskotorowej Przeworsk-Dynów.  Pozyskał najwybitniejszych znawców tego tematu w Polsce dla potrzeb tej publikacji. Wspierał swą pomocą najnowsze opracowanie o kolei Przeworsk – Dynów wydane w Poznaniu w 2018 r. z inicjatywy Pana Ryszarda Pyssy przez Wydawnictwo Kolpress. Chcąc utrwalić ludzi związanych z tą koleją w roku 2018 opublikował w Nowym Dzienniku w Nowym Jorku tekst na temat dziejów rodziny Wierzbiańskich.  Wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Bachórzu sprawuje opiekę nad grobem Aleksandra Władysława Wierzbiańskiego –  pracownika zarządu kolei i pierwszego naczelnika stacji kolejowej w Bachórzu. Społecznie angażuje się w upowszechnianie wiedzy o Dynowie i regionie jako redaktor opracowań książkowych i albumowych bądź jako ich konsultant.

Michał Zięzio: współpraca z p. Józefem Stolarczykiem przy wyborze materiałów i opracowaniu tekstów.

Bogdan Pilipushko: autorski projekt graficzny wszystkich plansz,  grafik, illustrator. Uzyskał dyplom na Ukraińskiej Akademii Druku, na Wydziale Grafiki. W 2018 obronił doktorat z teorii i historii kultury w Instytucie Badawczym Sztuki Nowoczesnej w Kijowie. W tym samym roku zrealizował projekt w warszawskiej ASP w ramach programu NCK „Gaude Polonia”. Jednym z aspektów działalności jest zaangażowanie w projektowanie graficzne w kierunku społeczno-kulturowym.

Aneta Pepaś-Skowron: pomysł opracowania wystawy do programu dotacyjnego „Niepodległa” i koordynacja prac przy realizacji wystawy

Druk plansz: drukarnia SPIDRUK z Rzeszowa

Najważniejsze kategorie zdjęć i dokumentów przygotowanych do wystawy:

– inicjatorzy powstania kolei: hrabia Karol Scipio del Campo właściciel ziemski z Łopuszki Wielkiej, hrabia Zdzisław Skrzyński właściciel ziemski z Bachórza, książę Andrzej Lubomirski  Ordynat Przeworski (posiadamy zdjęcie Lubomirskiego i na nim się skupiamy przedstawiając go jako polityka, działacza gospodarczego i społecznego)

– projektanci kolei: Jan Gwalbert Ziembicki i Maurycy Machalski oraz ich pierwszy projekt kolejki

– tunel kolei wąskotorowej w Szklarach

– budynki stacyjne i schematy stacji kolejowych, przystanków i ładowni

– infrastruktura kolejowa: mosty, wiadukty, przepusty i inne obiekty inżynieryjne

– tabor kolei: parowozy, lokomotywy spalinowe i wagony

– zachowane ciekawe dokumenty do dziejów kolei

– Funkcjonowanie kolei w archiwalnej fotografii: zdjęcia z różnych okresów funkcjonowania kolei

– Wybitni Polacy z okresu tworzenia niepodległego państwa polskiego utrwaleni w historii kolei: marszałek  Józef Piłsudski, gen. Józef Haller, gen. Andrzej Galica

– kolej wąskotorowa w kolorze: współczesne fotografie

Wystawa mobilna „Opowieści wąskotorowe” została przygotowana w ramach projektu „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej 1904 – 2019”.

Przedsięwzięcie to ma na celu w nowoczesny sposób popularyzować historię, jak i współczesne losy kolejki wąskotorowej Przeworsk – Dynów. Autorzy wystawy postanowili przypomnieć ludzi, obiekty i miejsca z nią związane. W treści plansz zawarte zostały akcenty niepodległościowe.

Autorzy poprzez taką formę promocji kolejki chcieli osiągnąć kilka celów:

– Mobilność wystawy umożliwiała dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Dawała szansę na ożywienie i zintegrowanie działań na 7 stacjach kolejki, na trasie Przeworsk – Dynów. Dzięki szerokiemu partnerstwu społecznemu, mieszkańcy gmin usytuowanych wzdłuż trasy kolejki oraz turyści mogli zostać włączeni do zapoznania się z nią oraz ożywienia lokalnego patriotyzmu.

– Nowoczesność przekazu treści wystawy miała szansę zainteresować młodego odbiorcę. Celem grafika, było trafienie do widza poprzez ekspresyjną formę przekazu. Archiwalne fotografie zostały „odświeżone” i „ubrane” w nowoczesny design, dzięki czemu wzbudziły żywe zainteresowanie zarówno dorosłych, jak i młodzieży. Starannie dobrano również fotografie współczesne, pozyskując zdjęcia od pasjonatów kolei.

– Walorem miała być edukacyjność wystawy. Treści w niej zawarte w sposób niewymuszony miały uczyć oglądających. Informacje tekstowe opracowano w postaci zwięzłego meritum wiedzy. Zaplanowane działania edukacyjne z udziałem wystawy będą kontynuowane w przyszłości w partnerstwie ze szkołami, instytucjami kultury, samorządami.

Na poszczególnych, dwustronnych planszach przedstawiono 7 tematów:

– Inicjatorów budowy kolei

– Projektantów i ich pierwsze projekty

– Tunel kolejowy

– Stacje i przystanki

– Mosty i wiadukty

– Kolej w archiwalnej fotografii

– Kolej we współczesnej fotografii

 

Wystawa mogła powstać dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu wielu osób i instytucji. Jej autorzy składają podziękowania właścicielom zdjęć archiwalnych, które zostały udostępnione do publikacji: Januszowi Jaroszowi, Andrzejowi Bożkowi, Bogdanowi Pokropińskiemu, Marii Baranieckiej-Witkowskiej, Andrzejowi Stankiewiczowi oraz Muzeum w Przeworsku. Dziękujemy również autorom zdjęć współczesnych. Powstały one dzięki pasji następujących autorów: Wojciecha Cupiała, Krzysztofa Kapicy, Jolanty Szeli, Grzegorza Nycza i Daniela Gąseckiego.

Mamy nadzieję, że wystawa ożywi w wymiarze regionalnym i ogólnopolskim to ważne miejsce dla regionalnej historii i dziedzictwa kulturowego, jakim jest kolejka wąskotorowa Przeworsk – Dynów.

86 87 88 89 90