Harmonogram

baner mok niepodlegla popr

 

Program weekendowych działań na stacjach kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów

 

TERMIN STACJA OPIS DZIAŁANIA ORGANIZATOR/KONTAKT

WEEKEND I /SOBOTA 15 CZERWCA

Godz. 17.30

 

 

 

 

 

 


Stacja Urzejowice (Gmina Przeworsk)

 

 

 

 

 


Stacja „Błękitna Armia”

Opis:

Montaż słowno-muzyczny o „Błękitnej Armii” gen. Hallera, wykonany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Urzejowicach, w odniesieniu do pomnika Żołnierza Odrodzonej Polski – Hallerczyka, znajdującego się w tej miejscowości (jedyny tego typu pomnik w Europie!). Inscenizacja z udziałem kawalerzysty na koniu, który wcieli się w postać gen. Hallera (pokaz jazdy i szarży na koniu).


Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku

Gmina Przeworsk

 

 

 

 


WEEKEND I /NIEDZIELA

16 CZERWCA

Godz. 16.00


Stacja Przeworsk Wąskotorowy (Gmina Miejska Przeworsk)


Śladami historii księcia Andrzej Lubomirskiego, twórcy kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów

Opis:

– Przyjazd do Przeworska, krótki koncert kapeli „Tońko” z Dynowa na stacji

– Przejście ul. Lubomirskich z przewodnikiem panią Małgorzatą Wołoszyn, wysłuchanie opowieści o pierwszej w Galicji cukrowni wybudowanej w roku 1895 przez Andrzeja Lubomirskiego oraz historii powstania ściśle związanej z nią kolejki (scenki historyczne przygotowane przez teatr T.G. „Sokół” w Dynowie w strojach historycznych)

– Dalsza część opowieści o rodzie Lubomirskich połączona ze zwiedzaniem parku oraz muzeum.

– Występ kapeli „Tońko” na scenie podczas imprez związanych z jarmarkiem.


Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku

Miasto Przeworsk


WEEKEND II /SOBOTA

22 CZERWCA

godz. 16.00

 


Stacja Szklary Tunel (Gmina Hyżne)


Gen. Wł. Sikorski dla Niepodległej – piknik militarny w Szklarach

Opis: Upowszechnianie wiedzy historycznej w oparciu o ówczesnych bohaterów, a szczególnie osobę gen. Władysława Sikorskiego, nazywanego „synem tej ziemi” tj. ziemi hyżneńskiej, na której się wychował spędzając tu całe swoje dzieciństwo, chodząc do szkoły i nawiązując pierwsze przyjaźnie.

Program:

– Wystawa związana z sylwetką gen. Wł. Sikorskiego i jego związkiem z gminą Hyżne- Wystawa sprzętu wojskowego

– Pokaz musztry paradnej

-Występ młodzieży z gminy Hyżne – historyczna inscenizacja nawiązująca do gen. Sikorskiego

-Degustacja wojskowej grochówki/ lub ognisko

 


Gminny Ośrodek w Hyżnem

Gmina Hyżne


WEEKEND II /NIEDZIELA

23 CZERWCA

Godz. 16.00


Stacja Szklary Tunel (Gmina Hyżne)


Program artystyczny w wykonaniu kapeli „Wysoczanie” z Wysokiej k/Przemyśla oraz teatru T.G. „Sokół” w Dynowie


Miejski Ośrodek Kultury w  Dynowie

Gminny Ośrodek w Hyżnem


WEEKEND III /SOBOTA

29 CZERWCA

Godz. 16.00


Stacja Jawornik Polski (Gmina Jawornik Polski)


”Przyjaciele wąskiego toru”

Opis:

Program ma na celu zintegrowanie kilku grup lokalnych, aby ukazać siłę wspólnoty lokalnej i wspólnego świętowania Niepodległości.

Współpraca: Szkoły Podstawowe Jawornik Polski i Manasterz, Zespoły Ludowe, Harcerze, OSP, Stowarzyszenia: Stow. Tradycji i Kultury Wiejskiej ”Jawornik”, Stow. Pań z Huciska Jawornickiego, Stow. Kobiet na Rzecz Rozwoju Gminy Jawornik Polski, Stow. Pań z Manasterza, Obywatelskie Stow. Mieszkańców Gminy Jawornik Polski w Manasterzu, twórcy ludowi.


Gminny Ośrodek Kultury w Jaworniku Polskim

Gmina Jawornik Polski


WEEKEND III /NIEDZIELA

30 CZERWCA

Godz. 16.00


Stacja Jawornik Polski (Gmina Jawornik Polski)


Program artystyczny w wykonaniu KAPELI „Ta joj” z Przemyśla oraz teatru T.G. „Sokół” w Dynowie


Miejski Ośrodek Kultury w    Dynowie

Gminny Ośrodek Kultury w Jaworniku Polskim


WEEKEND IV /SOBOTA

6 LIPCA

Godz. 16.30

 


Stacja Kańczuga (Gmina Kańczuga)


„Mieszkańcy Kańczugi dla Niepodległej”

Opis: program ma na celu zintegrowanie kilku grup lokalnych, aby ukazać siłę wspólnoty lokalnej i wspólnego świętowania Niepodległości

Współpraca: Orkiestra Dęta OSP Kańczuga – PIOSENKI DLA NIEPODLEGŁEJ,Zespół wokalno kabaretowy „ALA BABKI, ALA DZIADKI” z Kańczugi (emeryci i renciści działający przy ośrodku kultury), Koło Gospodyń Wiejskich – przygotowanie do degustacji dla wszystkich uczestników przejazdu regionalnych potraw.


Ośrodek Kultury Miasta i Gminy Kańczuga

Miasto i Gmina Kańczuga


WEEKEND IV /NIEDZIELA

7 lipca

Godz. 16.30


Kańczuga (gmina Kańczuga)


Program artystyczny w wykonaniu KAPELI „Beka” z Przeworska oraz teatru T.G. „Sokół” w Dynowie


Miejski Ośrodek Kultury w     Dynowie

Ośrodek Kultury Miasta i Gminy  Kańczuga


WEEKEND V /SOBOTA

13 LIPCA

Godz. 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godz. 18.00


Stacja Bachórz (Gmina Wiejska Dynów)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stacja Dynów (Miasto Dynów)


Wystawa „Ku pamięci kap. Gracjana Fróga pseudonim Szczerbiec”.

W namiocie zostanie zaprezentowana wystawa fotografii i pamiątek związanych z postacią kap. Gracjana Fróga urodzonego 8 grudnia 1911 r. we wsi Laskówka w ówczesnym powiecie brzozowskim obecnie Gmina Dynów powiat rzeszowski.

Występ Kapeli Ludowej Bachórzanie, która w tym roku obchodzi jubileusz 60-lecia działalności

– Prezentacja regionalnych potraw przygotowana przez organizacje pozarządowe z terenu gminy Dynów

– Wystawa rękodzieła lokalnych twórców,

 

 

Stacja Dynów:

Finał godz. 18.00/ koncert „Historie zapomniane w piosenkach odzyskane”/Ośrodek „Błękitny San”/ stacja kolejki wąskotorowej

Koncert kapel folkloru miejskiego

1.    Kapela „Tońko”/Dynów

2.    Kapela „Wysoczanie”/ Łańcut

3.    Kapela z „Szaconkiem”/Włocławek

4.    Kapela „Ta joj”/Przemyśl

Prowadzenie: Krzysztof Respondek


Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z/s w Bachórzu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie


WEEKEND V /NIEDZIELA

14 LIPCA

Godz. 15.00


Stacja Dynów (Gmina Miejska Dynów)


„Wielkie przywitanie Gości – poczet twórców i darczyńców Pogórzańskiej ciuchci”

Widowisko performatywne z udziałem mieszkańców Dynowa, turystów i zaproszonych gości/ Teatr T.G. „Sokół” w Dynowie

Koncert KAPELI „Z Szaconkiem” z Włocławka


Miejski Ośrodek Kultury w    Dynowie

 

 

 

 

Dodaj komentarz