„Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej” 1904 – 2019

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

 

MOK w Dynowie oraz domy kultury usytuowane w miejscowościach na trasie kolejki wąskotorowej Przeworsk – Dynów zamierzają w od 15 czerwca do 9 listopada 2019 r. przygotować atrakcyjny program edukacji kulturalnej z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości, zakładający realizację czterech głównych działań:

I. Weekendowe opowieści na stacjach/miejscowościach usytuowanych na linii Przeworsk-Dynów, które zostaną włączone  w harmonogram przejazdu kolejki w weekendy czerwca i lipca. Będą to wyjątkowe, dwudniowe Święta 7 wspólnot lokalnych z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. Elementem łączącym wszystkie stacje będzie wystawa mobilna: „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej w starej fotografii i dokumentach”.

Termin: weekendy od 15 czerwca do 14 lipca

II. Koncert „Dla Niepodległej”: historie zapomniane w piosenkach odzyskane”/  Kapele folkloru miejskiego/, Dynów, Ośrodek Turystyczny „Błękitny San”, dworzec kolejowy

Termin: 13 lipca 2019 r. godz. 18.00

III. Działania wolontariuszy (program „SOS dla wąskotorówki”) popularyzacja wiedzy  o  historii kolejki za pośrednictwem wystawy  mobilnej „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej  w starej fotografii i dokumentach”.

Termin: II połowa lipca – II połowa września 2019 r.

IV. Działania domów kultury w partnerstwie ze szkołami i przedszkolami: programy edukacyjne na terenie gmin usytuowanych na trasie linii Przeworsk-Dynów oraz „żywe lekcje historii” organizowane przez Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Harcie.

Termin: 2 września – 9 listopada 2019 r.