Wielkie przywitanie gości – poczet twórców i darczyńców pogórzańskiej ciuchci – (14 lipca) – stacja Dynów

Ostatnia opowieść w ramach naszego projektu niestety z powodu burzy nie odbyła się na stacji w Dynowie tylko tuż obok na terenie Ośrodka „Błękitny San”. Dziękujemy aktorom T.G. „Sokół” za kolejne widowisko wieńczące miesięczną pracę podczas weekendowych opowieści na stacjach kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem P. Krystyny Dżuły, która stworzyła scenariusz inscenizacji o historii kolejki oraz zajęła się jego reżyserią. Kolejnymi grupami, która występowały w niedzielę był Chór „Akord” pod kierunkiem Andrzeja Kędzierskiego oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Dynowie, ul. Bartkówka.

s1

s2

 

s3

s4

s5

s6

s7