Opowieści wąskotorowe – regulamin konkursu literackiego

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „Opowieści wąskotorowe”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorami Konkursu Literackiego „ Opowieści wąskotorowe” zwanym dalej Konkursem jest Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie. Patronat Honorowy: Burmistrz Miasta Dynowa – Zygmunt Frańczak

2.Celem konkursu jest przybliżenie lokalnej historii kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów oraz popularyzacja historii danej miejscowości, z którą związana jest kolej. Zależy nam, aby dzieci i młodzież nabyły umiejętności tworzenia wypowiedzi literackich na podstawie rozmów w gronie rodzinnym, wywiadów z przedstawicielami środowiska lokalnego, w tym prawdziwych historii opowiadanych przez mieszkańców danych miejscowości opartych o wątki z historii kolejki wąskotorowej. Ponadto zależy na popularyzacji lokalnych historii, z którymi mogą identyfikować się dzieci i młodzież. Są to działania z zakresu etnografii, uświadamiające wartości płynące z lokalności.

3. Konkurs jest częścią projektu „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej 1904-2019”, którego głównym realizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie. Główni Partnerzy: Gmina Miejska Dynów, Starostwo Powiatowe w Przeworsku, Zarząd dróg Powiatowych w Przeworsku. Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017 – 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Więcej informacji na stronie: www.waskotorowa.idynow.pl

4. Konkurs obywa się na terenie kilku miejscowości usytuowanych na trasie kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów.

Pełny regulamin konkursu: https://www4.zippyshare.com/v/crsLeO59/file.html