Finał projektu „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej” – relacja

W dniu 8 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku odbył się finał projektu „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej 1904 – 2019″. Spotkanie prowadził Andrzej Kowalski dyrektor MOK w Przeworsku oraz Aneta Pepaś-Skowron dyrektor MOK w Dynowie.

Po przywitaniu zaproszonych gości zostały wręczone podziękowania Partnerom Głównym, Partnerom oraz wszystkim organizacjom, instytucjom i grupom artystycznym zaangażowanym w tworzenie weekendowych wydarzeń na stacjach kolejki wąskotorowej Przeworsk – Dynów w terminie 15 czerwca – 14 lipca 2019 r. oraz programów edukacyjnych kierowanych do szkół i przedszkoli w terminie wrzesień – listopad 2019 r.

Na spotkaniu obecni byli:

1. Joanna Mordarska, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Przeworsku
2. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Przeworsku – Janusz Śliwa
3. Kierownik Działu Utrzymania Przeworskiej Kolejki Dojazdowej – Paweł Tworek
4. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku – Andrzej Kowalski
5. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie – Aneta Pepaś-Skowron
6. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku – Łukasz Mróz
7. Dyrektor Ośrodka Kultury Miasta i Gminy Kańczuga – Jan Krupiński
8. Koordynatorka działań na stacji w Kańczudze – Barbara Kalińska
9. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jaworniku Polskim – Maria Pieniądź
10. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bachórzu z/s w Dynowie – Mariola Kaczor
11. Kapela „Beka” z Przeworska
12. Kierownik Kapeli „Tońko” z Dynowa – Antoni Dżuła
13. Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej – Artur Szczutek
14. Prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie – Krystyna Dżuła
15. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bachórzu – Józef Stolarczyk (koordynator wystawy mobilnej „Opowieści wąskotorowe”)
16. Rady Miasta Dynowa – Michał Zięzio (konsultant merytoryczny przy wystawie mobilnej „Opowieści wąskotorowe”)

Bardzo dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom oraz Kapeli „Beka” za koncert na scenie MOK w Przeworsku. Panu dyrektorowi Andrzejowi Kowalskiemu za objęcie funkcji gospodarza spotkania.

Dziękujemy Panom Józefowi Stolarczykowi i Michałowi Zięzio za otwarcie wystawy mobilnej „Opowieści wąskotorowe”.

Wspaniale było się spotkać w takim gronie i zakończyć inicjatywę, która trwała ponad pół roku.

Ogromnym sukcesem tego przedsięwzięcia są nawiązane relacje, ważne i potrzebne partnerstwo pomiędzy domami kultury usytuowanymi na trasie kolejki Przeworsk- Dynów.

Liczymy, że uda nam się w kolejnych latach przygotować wydarzenia promujące naszą „Ciuchcię” na skalę ogólnopolską.

Partnerzy Główni: Starostwo Powiatowe w Przeworsku (wkład do projektu: 5 000 zł), Gmina Miejska Dynów (wkład do projektu: 10 000 zł), Zarząd Dróg Powiatowych w Przeworsku (zarządzanie kolejką wąskotorową), obsługa turystów.

Patronat honorowy: Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak i Starosta Przeworski Bogusław Urban

Organizator projektu: Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie

Projekt dofinansowano z środków Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017 – 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” w wysokości 90 000 tys. złotych.

Fotorelacja: Daniel Gąsecki

1a

2a

3a

4a

5a

 

6a

7a

8a

9a

10a

11a

12a

13a

14a

15a